TOPlist

Bezpečný Hradec – projekt umožní větší součinnost policie s občany

Projekt „ Bezpečný Hradec“ se významně inspiroval zkušenostmi projektu Bezpečný Kolín, který již řadu měsíců pomáhá zlepšovat tamní bezpečnostní situaci ve prospěch občanů. S projektem se zástupci jindřichohradecké policie v Kolíně seznámili, zaujal je a poté požádali  starostu města nad Vajgarem, Ing. Stanislava Mrvku o součinnost  při oživení   projektu právě v „ našem městě“. Jedná se o první takový projekt v rámci Jihočeského kraje.

Proč právě Jindřichův Hradec?

Proč právě Jindřichův Hradec? Jedním z důvodů je  skutečnost, že se jedná o nejzatíženější obvodní oddělení v rámci územního odboru a dalším důvodem je nepochybně to, že spolupráce se starostou, samosprávou města  i městskou policií  je dlouhodobě  na vynikající úrovni. Policisté si velmi váží toho, že pan starosta i další představitelé města  podali  při zavádění projektu policii pomocnou ruku a společnými silami se pokusíme nyní projekt „Bezpečný Hradec“ oživit.

Cílem tohoto projektu je:

*větší  součinnost policie  s občany při prevenci  i při zjišťování pachatelů protiprávního jednání

* zkvalitnění a zefektivnění  plánování služeb policistů

* ještě bližší a efektivnější součinnost s Městskou policií

* aktivní snaha  přispět ke zklidnění dopravy v rámci města a nejbližšího okolí  (policisté budou  pravidelně zveřejňovat dopředu místa, kde se bude  měřit na území města rychlost), policistům nejde prioritně o represi, ale o PREVENCI v DOPRAVĚ

*    usnadnění komunikace  občanů  s PČR v případech, kdy mohou poskytnout (a to i  anonymně)  informace, např. ke konkrétním případům

Samotný projekt má několik částí:

–          stránky “Bezpečný Hradec“ na webu města, sloužící pro efektivnější komunikaci policie a občanů

–          nové  programové   vybavení policie  jako např. mapy kriminality, které přispějí k zrychlení a zkvalitnění analytické práce při vyhodnocení nápadu trestných  činů a přestupků

–          nové technické vybavení obvodního oddělení policie, jenž urychlí a usnadní práci policistů v terénu

Prioritou policistů je samozřejmě bezpečnost občanů a rádi by tento projekt využili k lepšímu  preventivnímu působení a ke zvýšení motivace občanů ke spolupráci s policií. Uvítají i  podněty a návrhy občanů na zkvalitnění vzájemné komunikace. Jejich ambicí je, aby projekt „Bezpečný Hradec“ nebyl jen  projektem Policie ČR a města Jindřichův Hradec, ale projektem všech občanů Jindřichova Hradce.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová

Inzerce