TOPlist

Bezdomovec – preventivně bezpečnostní akce

Tento týden proběhla v Ústí nad Labem preventivně bezpečnostní akce, kterou nařídila primátorka města Věra Nechybová, zaměřená na lidi bez domova, kteří prohrabují popelnice a po sobě zanechávají na zemi značný nepořádek. Na tento nešvar si stěžovali občané, kteří se zúčastňují pravidelných hovorů s primátorkou.

Někteří lidé, vybírající obsah popelnic a kontejnerů si neuvědomují, že se dopouštějí přestupku krádeže, protože odpad z popelnic v tu chvíli patří organizaci, která se o odvoz odpadů stará. Ti, kteří po sobě při vybírání popelnic zanechávají na zemi  nepořádek se zase dopouštějí  přestupku znečištění veřejného prostranství.  Tito lidé z nádob na odpady zcizují  především různé kovové prvky, zálohované lahve nebo starý papír. Ono totiž v popelnicích lze mimo jiné najít i opilce, narkomana či bezdomovce, jak se o tom mohli strážníci přesvědčit při této akci.

V ulici Dlouhá si v kontejneru na odpadky lebedil zanedbaný muž z Teplic a když ho strážníci vyzvali, aby kontejner opustil, velice se podivoval na tím, proč má svůj dočasný příbytek opustit, když mu je tam dobře. V těchto případech hrozí spícím a odpočívajícím vážné nebezpečí, a to nejen od prochladnutí, ale hlavně při vysypání popelnice do svozového vozu.  Stávají se i případy, kdy sběrači barevných kovů se snaží tyto kovy odcizit z kontejnerů na elektroodpad, které jsou v horní části  zabezpečeny otáčivou překážkou a takový sběrač se do kontejneru nějakým způsobem dostane, ale cesta ven je často nad jeho  síly.

Strážníci v mnoha případech tyto sběrače odpadků sice donutí nepořádek po sobě uklidit a z místy je posléze vykáží, ale to je tak vše, co mohou v dané situaci udělat.  Jak uvedla primátorka: „ Postih těchto osob je velmi složitý a neúčelný, proto fyzická přítomnost strážníků  na místě je více než potřebná “.  Tyto akce budou pokračovat i nadále.

Jan Novotný

Inzerce