TOPlist

Zhruba 20 jednotek hasičů bojuje s požárem haly ve Vysočanech Sledujeme

Jednotky HZS Praha, posíleny o dobrovolné jednotky hasičů bojují v sobotu večer s požárem haly v bývalém areálu ČKD v Kolbenově ulici na Praze 9.

K požáru došlo podle všeho v hale, kde je uskladněn textil. Hoří více než třetina haly o rozměrech 60×80 metrů.

Na místě zasahuje minimálně 7 stanic profesionálních hasičů HZS Praha a 12 jednotek dobrovolných hasičů ze širokého okolí. K asistenci byla preventivně povolána ZZS HMP a na místo zamířil větší počet hlídek PČR a MP Praha.

Policisté se strážníky uzavřeli okolí Kolbenovy ulice. „Bojovali“ zejména s lidmi, kteří se za každou cenu chtěli dostat blíže k místu požáru, ale také s neposlušnými řidiči.

K místu dorazilo také družstvo SPJ Praha, které střeží vchody a vjezdy do areálu.

Hasiči na místo vozí vodu kyvadlově. Čerpací stanoviště jsou zřízena u hydrantů, ze kterých je brána voda.

Nad místem létá vrtulník LS PČR (Bell) s bambi vakem. Na místě jsou rovněž chemici z Kamenice.

Strážníci MP Praha pomocí ampliónů vyzývají obyvatele z okolních domů, aby nevětrali a zároveň vyzývají všechny přihlížející, aby se nepřibližovali k místu požáru.

Policisté i strážníci se snaží zajistit co nejhladší průjezd hasičským vozům.

Aktualizace 3:50
Hasiči stále dováží kyvadlově vodu v cisternách. O logistiku, co se zásobování vodou týká, se starají velitelé jednotlivých úseků, týl a další…

Po celou dobu mají hasiči k dispozici občerstvení i pití.

V průběhu zásahu bylo zjištěno, že v jedné části uniká z požářiště do ovzduší kyanovodík a chlorovodík. Hasiči se tak v jednom úseku museli zcela stáhnout. Po celou noc v objektu stále šlehaly plameny.

K požáru v průběhu zásahu dorazil ředitel HZS hl.m. Prahy a také ředitel ZZS HMP.

Aktualizace 11:00
Pražská policie informuje veřejnost, že provoz v Kolbenově ulici byl krátce po 11. hodině dopolední obousměrně obnoven. Případná dopravní omezení v dotčené lokalitě tak budou krátkodobého charakteru a to z důvodu zajištění odborného zkoumání příčin požáru. Občané a zejména řidiči by tak nadále měli dbát v okolí areálu zvýšené pozornosti a dodržovat pokyny policistů.

Aktualizace 15:30
Hasičům se podařilo dostat v ranních hodinách požár pod kontrolu. V současné době probíhá dohašování malých ohnisek a kontrola požářiště termokamerou.

Podle prvotních informací shořelo v hale zboží za 270 miliónů korun. Budovu prohlédl statik a povolil hasičům vstup dovnitř.

Pozitivní je, že zasahující složky měly uvnitř areálu k dispozici občerstvení i pití.

Policistům a hasičům komplikovali situaci na místě neukáznění řidiči, kteří čekali na nedělní burzu. Ta ale zůstala kvůli požáru zavřená. Strážníci MP Praha pak pomocí megafonů večer občany prosili, aby se na oheň nechodili koukat a nekomplikovali tak práci složkám IZS…

Inzerce