TOPlist

Zaměřeno na autobusy…V osidlech policistů uvízlo jen několik málo řidičů

Akce - vesty 136

Dopravní policisté se opět zaměřili především na technický stav vozidel určených pro přepravu většího počtu osob. Do opatření se zapojili i pracovníci centra služeb pro silniční dopravu.

V pondělí ráno a během dopoledních hodin proběhla na území našeho krajského města další dopravně bezpečností akce zaměřená zejména na kontrolu dodržování povinností pro silniční osobní dopravu spojenou s přepravou většího počtu osob, tedy kontrolu autokarů a autobusů. Kromě dopravních policistů se opatření účastnili i pracovníci Centra služeb pro silniční dopravu, střediska Plzeň. Jako obvykle se policisté zajímali nejen o technický stav vozů, ale i o dodržování všech ostatních platných norem a předpisů,  pátrali  po osobách, věcech a odcizených vozidlech.

Našlo se jen pár hříšníků

Dopravní policisté Městského ředitelství policie Plzeň kontrolovali především vozidla určená pro přepravu většího počtu osob, ale dohloželi i na chování ostatních účastníků silničního provozu. Dopravní hlídky zkontrolovaly několik desítek vozidel, u nichž pouze ve třech případech zjistily nedostatky. V jednom případě  policisté uložili pokutu za nevyhovující technický stav vozu a dva případy předali   vzhledem k jejich závažnosti k dalšímu řízení věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Jednalo se o jednoho řidiče, který nedodržel zákonnou přestávku, a jednoho šoféra, jehož vůz byl v natolik špatném technickém stavu, že věc nebylo možno řešit na místě uložením blokové pokuty.

por. Ing. Hana Štefflová
Inzerce