TOPlist

Žáci základních škol v Třeboni prověřili znalosti z dopravní problematiky

dopravni hriste

Dopravní policisté a tisková mluvčí z Jindřichova Hradce se společně zúčastnili, stejně jako v předešlých letech, oblastního kola soutěže Mladých cyklistů, která se uskutečnila 28.dubna 2016 v Třeboni. Žáci soutěžili v pěti  disciplínách. V písemných testech z dopravní problematiky, jízdě po dopravním hřišti, jízdě zručnosti a zásadách poskytnutí první pomoci.

Společná disciplína pak byla práce s mapou. Vyhlašovatel akce je Besip ve spolupráci s městem, dopravní policií, oblastním spolkem Českého červeného kříže a městskou policií.  Soutěž by měla připravit děti do provozu a je zaměřena spíše na šikovnost a vědomosti než rychlost, sdělil krajský koordinátor Besipu Václav Kovář, který byl na oblastním kole osobně přítomen.

Dopravní policisté bděli nad stanovišti

Na dopravním hřišti byly vytýčeny jednotlivé úseky (stanoviště), nad kterými bděli dopravní policisté, tentokrát Eva Holická, Miroslav Paďourek a Jan Prokeš společně s kolegou z OOP Třeboň pprap. Josefem Vaněrou. Policisté dohlíželi na plnění úkolů v simulovaném silničním provozu a rovněž zapisovali výsledky jednotlivých žáků. Nejlepší cyklisté z Třeboně postoupí  do okresního kola, které se bude konat  19. května,  opět  v Třeboni.

Žáci se na jednotlivých dopravních hřištích setkali  se složitými dopravními situacemi  jako je například jízda po kruhovém objezdu, jízda  přes železniční přejezd či jízda  světelnou křižovatkou. Jedná se o dopravní situace, se kterými se  setkávají  v reálném životě a zde si žáci prověřili  své znalosti a kvalitu bezpečné jízdy.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová

Inzerce