TOPlist

Policie ČR se v OC Harfa představila dospělým i dětem, k vidění byla technika i úryvky policejní práce

Dětem všech věkových kategorií, jejich rodičům a též zájemcům o službu u Policie České republiky byla o tomto víkendu představena profese policisty prostřednictvím ukázek jednotlivých policejních činností včetně osobních setkání se zkušenými policisty.

Kriminalistický ústav Praha představil podrobně jednotlivá odvětví kriminalistiky.

Jedinečnost otisků prstů a tajemný svět mikrostop
Daktyloskopie patří k nejstarším odvětvím kriminalistiky, které je více než sto let využíváno k identifikaci osob podle papilárních linií. Děti si mohly samy vyzkoušet, jak se zviditelňují a zajišťují daktyloskopické stopy pomocí speciálních nástrojů a pomůcek skutečných kriminalistů. Odvětví fyzikální chemie se mimo jiné zabývá zkoumáním mikrostop, což jsou částice nebo fragmenty pouhým okem neviditelné. Jde o poměrně trvanlivé a odolné stopy, jejichž vzniku pachatel na místě činu nemůže zabránit. V důkazním řízení však mohu sehrát významnou roli. Pohled do optického mikroskopu návštěvníkům poodhalil zajímavý svět mikrostop získaných z nejrůznějších materiálů, ať již se jedná o různé druhy textilních vláken nebo fragmenty laků, barev, zvířecí srsti aj. Ve 3D zobrazení byly k vidění zajímavé fotografie mikrostop, které byly pořízeny za pomoci speciálního elektronového mikroskopu.

Jak se sestavuje identikit
Svědkem zločinu se může stát každý z nás. Dokážeme ovšem věrohodně popsat, jak pachatel vypadal? Jaký měl obličej, oči, nos nebo vlasy? Policie představila speciální program wPoridos, s jehož pomocí kriminalisté sestavují identikit (podobiznu) pachatele podle výpovědi svědka. Tento systém byl vytvořen a je i nadále zdokonalován na oddělení antropologie v Kriminalistickém ústavu Praha.

Dále se představili policejní pyrotechnici, poříční oddíl policie, místní oddělení Vysočany, služba dopravní policie, policejní preventisté, službacizinecké policie, pohotovostní motorizovaná jednotka, osobní ochrana prezidenta a mnohé další.

V laser střelnici si návštěvníci mohli vyzkoušet manipulaci a střelbu z laserové zbraně. Děti si mohly za přítomnosti dopravního policisty ověřit své znalosti pravidel silničního provozu a řidičské dovednosti na dopravním hřišti. Pro „potěšení oka“ byla k dispozici taktéž policejní technika a výstava historických uniforem zapůjčených z Muzea Policie České republiky.

Zájemci o službu u Policie České republiky mohli na místě využít přítomných personalistů a informovat se ohledně podmínek přijetí do služebního poměru k Policii ČR.

Inzerce