TOPlist

Plzeňsko: Novým krajským policejním ředitelem je Mgr. Pavel Krákora

Krakora 1

V Plzni 4. dubna 2016   policejní prezident  brig. gen. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý oficiálně představil  vedení Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje nového ředitele tohoto útvaru plk. Mgr. Pavla Krákoru, kterého do funkce vrchního rady jmenoval dne 1. dubna 2016.

Začínal jako voják z povolání

Plk. Mgr. Pavel Krákora se narodil 23. března 1970 v Klatovech. K bezpečnostním sborům nastoupil 1. prosince 1990, a to ve služebním poměru příslušníka správy ochrany státních hranic jako voják z povolání. V srpnu 1991 byl tento jeho služební poměr ukončen, protože se stal policistou Federálního policejního sboru. Do služebního poměru příslušníka Policie ČR byl přijat k 1. lednu 1993, kdy ve funkci staršího inspektora sloužil na oddělení pohraniční policie Pod Ostrým v obci Hamry na okrese Klatovy. Dále působil na oddělení obecné i hospodářské kriminality dřívějšího okresního ředitelství policie Klatovy, kde posléze vykonával i funkci vedoucího oddělení hospodářské kriminality.

Plzeňský kraj – bezpečný kraj

Od 1. 12. 2007 se stal na tomto ředitelství velitelem služby pořádkové policie a služby železniční policie. Dalším významným mezníkem v profesní kariéře plk. Mgr. Pavla Krákory bylo jeho povýšení k 1. lednu 2009 na vedoucího územního odboru služby kriminální policie a vyšetřování Klatovy a následně pak 1. října 2010 jeho ustanovení ředitelem Městského ředitelství policie Plzeň.

Pan plk. Mgr. Pavel Krákora má vysokoškolské vzdělání, které absolvoval na Policejní akademii ČR v Praze v oboru policejní management a kriminalistika. Plk. Krákora ke svému jmenování říká :  „Nejen mým mottem  zůstává Plzeňský kraj – bezpečný kraj“.

mjr. Mgr. Martina Kohoutová

 

Inzerce