TOPlist

Na děti na Liberecku do zítřka dohlíží zebra…

A3_zebra.indd

Až do pátku dohlíží u škol a školských zařízení na bezpečnost dětí více policistů než obvykle. Po celý týden „běží“ preventivní projekt „Zebra se za Tebe nerozhlédne.“

Preventivní projekt „Zebra se za Tebe nerozhlédne!“ je realizován již od roku 2007, a to dvakrát ročně  v rozsahu jednoho týdne po celém území České republiky.

Jeho cílem je preventivně působit na chodce a další účastníky silničního provozu,  zejména pak, aby si:

  • osvojovali dodržování pravidel bezpečného přecházení vozovky,
  • odbourali mýty o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce.

Zebra radí:

  1. Vozovku přecházej na přehledném místě, pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použij ho!
  2. Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3x se rozhlédni: vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejdi!
  3. Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce!
  4. Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy nevbíhej před jedoucí vozidla
Preventivní projekt „Zebra se za Tebe nerozhlédne!“ je realizován ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra České republiky a BESIP Ministerstva dopravy České republiky.

Tiskové prohlášení KŘP Libereckého kraje

Info o projektu: mjr. Bc. Vlasta Suchánková

Inzerce