TOPlist

Muž na Kroměřížsku nesplácel úvěry, škoda přes půl miliónu

penizky

V předešlých dnech sdělili kroměřížští kriminalisté podezření z trestných činů padělání a pozměnění veřejné listiny a úvěrový podvod dvacetiletému muži.

Podezřelý loni ke konci dubna uzavřel smlouvu o poskytnutí úvěru na nákup mobilního telefonu. Uvedl při tom nepravdivé údaje o zaměstnavateli a výši svého měsíčního příjmu, na základě kterých mu byl úvěr schválen. Doposud však neuhradil ani jednu splátku a bankovní společnosti tak způsobil škodu bezmála šest tisíc korun.

Nepravdivé listiny

Zhruba o tři týdny později uzavřel smlouvu o stavebním spoření společně s žádostí o poskytnutí překlenovacího úvěru ve výši pět set tisíc korun. K žádosti přiložil falešné potvrzení o výši svého příjmu a dále předložil dvě fiktivní faktury o provedení stavebních prací na domě svých rodinných příslušníků v hodnotě téměř čtyři sta šedesát tisíc korun. Práce přitom nebyly provedeny. Kromě toho doložil také listinu se souhlasem majitelů domu k provádění stavebních prací na jejich nemovitosti, na které byly falešné ověřovací doložky podpisů osob a dále padělané razítko notářské kanceláře. Na základě těchto nepravdivých listin mu byl překlenovací úvěr vyplacen.

Opět nic neuhradil

O další dva týdny později uzavřel v prodejně elektra další smlouvu o poskytnutí spotřebitelského úvěru ve výši deset tisíc korun. Při sjednávání záměrně deklaroval, že nemá další úvěry. Na základě těchto nepravdivých údajů mu byla smlouva schválena. Ani tentokrát neuhradil jedinou splátku. Nyní mu za tuto trestnou činnost hrozí až osmileté vězení.

por. Mgr. Simona Kyšnerová

Inzerce