TOPlist

Mistrovství ČR záchranářských psů, vyhráli psovodi MP Ostrava, na třetím místě se umístili psovodi MP Praha

Ve dnech 11. – 13. 9. 2015 se na Plzeňsku v areálu bývalé továrny v Kaznějově konalo již 11. Mistrovství České republiky záchranných psů a psovodů složek integrovaného záchranného systému. Toto mistrovství již tradičně pořádalo MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Během mistrovství si mezi sebou změřilo síly celkem 10 družstev z České republiky a 1 soutěžní tým THW ze Spolkové republiky Německo.

V pátek 11. září v podvečer mistrovství slavnostně zahájil generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba. Poté již probíhalo praktické nasazení záchranných týmů, každý tým musel absolvovat jedno noční a jedno denní nasazení. Prostory pro sutinové a plošné vyhledávání byly situovány vedle sebe tak, aby soutěžící mohli provádět činnost současně na obou stanovištích (první kynolog na sutině, druhý kynolog na ploše), a byl pro ně stanoven stejný časový limit.

Hlavní činností vedoucího kynologického týmu je koordinace a spolupráce celého týmu při plnění zadaných úkolů. Základna a týlové zázemí pro všechny zúčastněné týmy bylo v areálu kynologického cvičiště v Kaznějově, odkud startovaly jednotlivé soutěžní týmy na místa nasazení.

Činnost byla ukončena v sobotu 12. září 2015 v 15 hodin. V 17 hodin proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků.

Na třetím místě se umístil tým Městské policie hl. m. Prahy (složení: Jaroslav Filip, Michal Sitte, Miloslav Čeněk), druhé místo patřilo týmu Hasičského záchranného sboru ČR (složení: Pavel Viták, Pavel Málek, Václav Vančura) a prvenství letos vybojoval tým Městské policie Ostrava (složení: Hana Vitásková, Petr Klega, Petr Svoboda).

Na mistrovství ještě navazoval workshop, během kterého si kynologové vyměňovali poznatky a zkušenosti. Celá akce skončila v neděli 13. září.

Inzerce