TOPlist

Kladno: policistky předávaly seniorům preventivní rady

seniori 1

Policistky oddělení tisku a prevence z územního odboru Kladno navštívily ve středu 6. dubna 2016 v odpoledních hodinách seniory z jedné místní organizace Klubu seniorů Kladno. Setkání probíhalo v jednom ze salonků kladenského hotelu.

V úvodu policistky seznámily účastníky besedy s programem tohoto preventivního setkání. Prvním bodem besedy byla informovanost o trestné činnosti na území města Kladna. Nedůležitějšími informacemi pro seniory byly preventivní rady, jak se nestát obětí  trestné činnosti. Dále v rámci besedy policistky upozornily seniory na různé formy páchaní trestné činnosti a uvedly i několik policejních případů, které se staly v minulých letech nejen v Kladně, ale po celém území kladenského okresu.

Policistky se tentokrát zaměřily především na trestnou činnost na téma zloději, jako podvodníky, kteří se objeví seniorům u dveří jejich bytů nebo rodinných domků a snaží si získat pozornost a pod jakoukoliv záminkou se vetřít do jejich obydlí.  Jedná se především o falešné zástupce různých firem, kteří přichází s podvodným účelem předání přeplatků nebo provedením odečtů, či kontroly   na vodoměry, plynoměry a elektroměry. Další podvodný způsob, s kterým falešní zástupci přicházejí je náhodná výhra v loterii nebo získání dárku ze zásilkového obchodu.

Pozor na pouliční prodej

Dále byli senioři upozorněni na podomní a pouliční prodejce, nabízející různé druhy zboží, jejichž hlavním cílem není prodej kvalitního zboží, ale především získání finančních prostředků za účelem se obohatit, ať už zcizením finančních prostředků nebo prodejem předraženého nekvalitního zboží.

Důležitou informací také pro seniory bylo, že v dnešní době  zloději –podvodníci bývají velmi slušně a čistě oblečeni a mají příjemné a seriózní vystupování. Ke svým cestám používají vozidla dražších značek, takže na první pohled nebudí žádný dojem, že se jedná o zloděje – podvodníky. Mnohdy se jedná o skupinky podvodníků tzv. „cesťáků“, kteří ve většině případů na místa svého podvodného jednání spojeného s krádežemi přijíždí z jiných okresů a někdy i z jiného kraje.

Posledním upozorněním tohoto besedování byly kapesní krádeže, se kterými se může každý občan setkat v ulicích města.

Policejní rady k těmto tématům:

– nepouštět si do svého obydlí žádné cizí lidi

– nekupovat si od podomních a náhodných pouličních prodejců žádné zboží

– vždy mít  pod uzavřením (zipu nebo knoflíku) finanční hotovost, peněženku, doklady

– neponechávat své věci bez dohledu

V průběhu besedy senioři měli na policistky několik dotazů, které jim byly zodpovězeny.

Na závěr policistky z oddělení tisku a prevence seniorům předaly letáky s preventivní tématikou.

Všichni účastníci besedy uvítali kladně připravený program policistek na jejich setkání.  Vzhledem k tomu, že se beseda setkala s velkým ohlasem ze strany seniorů i jejich předsedkyně paní Němcové bude na podzim uskutečněna další beseda se seniory.

nprap. Jana Šteinerová

Inzerce